• BesöksadressVisa på karta

  CRC, Hus 91 plan 11, Jan Waldenströms gata 35

  Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Endokrinologi och diabetes
 • Kardiologi
 • Medicinsk genetik
 • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

 • DNA
 • typ 2 diabetes
 • epigenetik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren