• Telefon+4640391222
 • BesöksadressVisa på karta

  CRC, Hus 91 plan 11, Jan Waldenströms gata 35

  Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Övergripande målet för vår forskning är att undersöka hur miljöfaktorer associerade med utveckling av typ 2-diabetes (T2D) påverkar frisättning av insulin och glukagon från bukspottkörtelns Langerhanska öar. Insulin och glukagon reglerar reciprokt blodets glukosnivåer. Insulin minskar blodglukoskoncentrationer efter måltid, glukagon medverkar till ökade nivåer av glukos vid fasta och ansträngn. Vi undersöker ur ett cellfysiologiskt perspektiv hur frisättning av insulin och glukagon regleras. Ett särskilt intresse finns för hur icke-kodande RNA (ncRNA) är inblandade i denna förordning. Till gruppen av ncRNA är mikroRNA (miRNA). Funktionen för miRNA är att undertrycka genuttryck och därmed nivåer av olika protein i cellen. Vi undersöker specifika miRNA som är involverade i reglering av insulin- och glukagonsekretion. I slutändan ger vår forskning möjlighet till nya behandlingsstrategier för T2D.Vår förhoppning är att våra nya resultat kommer vara avgörande för förutsägelse, förebyggande och behandling av T2D.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Endokrinologi och diabetes
 • Kardiologi
 • Medicinsk genetik
 • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

 • Typ 2 diabetes
 • exocytos
 • RNA

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren