• Telefon+4640391222, +4640391157
 • BesöksadressVisa på karta

  CRC, Hus 91 plan 11, Jan Waldenströms gata 35

  Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

We are striving towards the identification of disease-modifying mechanisms that protect endogenous insulin release and diabetes development. Ion channels play overarching roles as sensors of cellular activity and control long-term adaptation of the endocrine pancreatic islet to the environmental demands. Our goals concern signals involved in cellular responses to beta-cell overload: 1)Role of voltage-gated Ca2+ channel subunits and Ca2+ signals for beta-cell gene expression, differentiation status, secretory capacity and diabetes 2)Role of non-voltage-gated ion channels and ligands and mechanical signals for beta-cell gene expression, differentiation status, secretory capacity and diabetes. Novel therapeutic approaches: Superparamagnetic nanoparticles as tools for targeted receptor activation and triggering of mechanosensing

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Endokrinologi och diabetes
 • Kardiologi
 • Medicinsk genetik
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Fysiologi

Fria nyckelord

 • Typ 2 diabetes
 • nano

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren