• BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Tvistlösning är ett omfattande ämne som täcker både civilrättsskipning och internationell privaträtt. Rättsområdet innefattar både statlig och privat tvistlösning. Statlig rättskipning handlar om tvistlösning inför statligt sanktionerade domstolar och därtill kopplade verkställighetsfrågor medan privat tvistlösning innefattar olika former av alternativ tvistlösning såsom medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden. Forskargruppen har en bred kompetens inom rättsområdet.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen