Högskolepedagogisk utveckling, AHU

Enhetsprofil

Beskrivning

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) ingår i Institutionen för utbildningsvetenskap. AHU ersätter från 2016 CED (Centre for Educational Development). AHU:s huvuduppgift är att bedriva högskolepedagogisk utveckling i form av praxisnära utvecklingsarbete, högskolepedagogisk utbildning för lärare och doktorander samt forskning inom området. Avdelningen samarbetar med fakulteterna och övriga pedagogiska utvecklingsenheter vid universitetet (M: MedCUL, LTH: Genombrottet och N: Plus). AHU erbjuder expertis inom området dokumentering och bedömning av pedagogiska meriter samt medverkar i utveckling av pedagogiska karriärvägar. Därutöver bidrar AHU till nationellt och internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende högskolepedagogisk utbildning och utveckling.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren