Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap

Enhetsprofil

Forskning

Forskningen på avdelningen är mångsidig och länkas samman genom seminariet i medierad kultur och information. Forskningen genomsyras av en kritisk analys av digitaliseringen av kultur och samhälle som inkluderar forskningsteman såsom kulturarvsinstitutioner, informationens infrastruktur, kulturpolitik, förlag, bokmarknad, konsumtion och digitalt vardagsliv, läsning, lyssning och förändrade litteraciteter, materiell kultur, biohacking, estetiska och konstnärliga uttrycksformer. Dessa teman utforskas bland annat genom etnografi, digitala, visuella liksom mer explorativa metoder.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren