Enhetsprofil

Beskrivning

Vid avdelningen för kemiteknik bedrivs forskning med målsättning att analysera och utforma kemiska processer. Forskningen har ett brett tillämpningsområde rörande såväl kemitekniska, biotekniska som biogeokemiska processer. Pågående projekt behandlar bland annat systemanalys, processoptimering, katalys, miljöteknik, bioteknisk framställning av biobränslen, separationsteknik, energiteknik och läkemedelsberedning. FNs globala mål: 6 Vatten och sanitet, 7 Hållbar energi, 11 Hållbara städer och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren