Enhetsprofil

Forskning

Avdelningen för klinisk genetik består av flera forskargrupper. Vår forskning är inriktad mot olika aspekter av tumörgenetik och tumörbiologi samt genetiska orsaker till ärftliga sjukdomar. Dessa studier syftar till att förbättra diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med tumörsjukdom samt till att förbättra utredning och behandling av ärftliga sjukdomar för såväl patienterna som deras släktingar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Medicinsk genetik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren