Enhetsprofil

Beskrivning

Avdelningen består av etnologi (se ämnesbeskrivning nedan)

Forskning

Den etnologiska forskning som bedrivs vid Institutionen för kulturvetenskaper har två huvudinriktningar, som båda arbetar med såväl historiska som nutida perspektiv. Den ena inriktningen fokuserar på vardagslivets praktiker, det vill säga studiet av vad människor gör i sin vardag och hur sådana aktiviteter ligger till grund för olika tankemönster och värderingar i samhället. Inom detta område problematiserar etnologisk forskning hur vi kan förstå livet i Sverige både förr och nu. Hur organiserar människor sina liv? Vad har vi för vardagsrutiner och på vilka sätt hjälper de oss att skapa ordning i våra liv? Den andra inriktningen fokuserar på studiet av olika former av kulturmöten och vad som händer i mötet mellan olika människor, grupper av människor, och kulturbundna trender/tendenser. Denna forskning inriktas på aspekter som nationell och etnisk tillhörighet, genus och könsroller som påverkar hur olika människor förstår sin omvärld. Avdelningen har forskarutbildning i etnologi.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • (Re)searching narrative motifs I

  Kjus, A. & Löfgren, J., 2022, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnanPeer review

 • 8 april 2021

  Jönsson, L-E., 2022, Spänna brett & sikta högt: En jubileumsbok om nationella forskarskolan i historiska studier och en festskrift till Hanne Sanders. Weber, K., Riving, C., Småberg, M. & Fioretos, A. E. (red.). Göteborg, Stockholm: Makadam förlag, s. 69-70 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPopulärvetenskap

 • Alkohol på apotek

  Jönsson, H., 2022, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2022. Möller, D. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 101-112 (Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning