Enhetsprofil

Beskrivning

Sektionen Externa relationer arbetar med att ge stöd och service till universitetets kärnverksamheter och ledning samt till studenter. Sektionen arbetar med internationalisering, internationell studentrekrytering, in och utresande mobilitet, mottagande och service till internationella studenter, internationella universitetsövergripande partnerskap och nätverk samt alumnrelationer, arbetslivssamverkan och nationell studentrekrytering.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren