Avdelningen för modevetenskap

 • BesöksadressVisa på karta

  Universitetsplatsen 2

  25225 Helsingborg

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Campus Helsingborg, Box 882

  25108 Helsingborg

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Modevetenskapen bedriver forskning om mode, kläder och textilier i både samtiden och historien. Mode som paraplybegrepp rymmer perspektiv på mode som kulturellt fenomen, social praktik, estetiskt uttryck och teknik. Modevetenskapen närmar sig mode ur samtliga dessa perspektiv och har tvärvetenskaplig karaktär, men är djupt förankrad i en humanistisk kunskapstradition. Vid Lunds universitet läggs särskild vikt vid modets materialitet samt relationen mellan mode och hållbarhet. Studier om mode och kläder har existerat länge. Discipliner som konstvetenskap, sociologi, etnologi och filosofi har intresserat sig för modets funktioner. 2006 etablerades modevetenskap som egen akademisk disciplin och 2012 introducerades kandidatprogrammet i modevetenskap vid Lunds universitet. Att mode fått ett eget akademiskt rum har inte bara symbolisk relevans, utan påverkar fördjupningen av kunskapen om mode som fenomen. Modeforskningen har nu en gemensam plattform, där studieobjektet snarare än disciplingränser är det centrala.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren