Avdelningen för mikrobiologi, immunologi och glykobiologi - MIG

 • Besöksadress

  Sölvegatan 23

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Avd. bedriver grundforskning inom mikrobiologi, immunologi och glykobiologi, samt överbryggande forskning med klinisk inriktning. Molekylär bakteriell patogenes avser de mekanismer bakterier använder för att orsaka sjukdom med särskilt fokus kring infektioner i luftvägar, magtarmkanal, urinvägar och hud. Patogenerna orsakar intrikata cellbiologiska effekter. Den immunologiska forskningen inom avd. omfattar slemhinneimmunitet och de tidiga delarna av infektionsförsvaret mot slemhinnepatogener. I andra projekt studeras hur immunglobuliner och andra komponenter i immunsystemet interagerar med bakterieproteiner. Vidare studeras komplementsystemets genetik och funktion i relation till autoimmunitet och infektionsförsvar. Verksamheten inom området glykobiologi rör isolering och karakterisering av glykokonjugat och kolhydrat-bindande proteiner (lektiner). Vidare studeras hur den ofta förekommande interaktionen mellan protein och kolhydrat påverkar värd-patogen interaktion, inflammation och cancer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi

Nyckelord

 • Infektion och cancerbiologi
 • bröstmjölk
 • HAMLET
 • urinvägsinfektion

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren