Avdelningen för musikvetenskap och intermediala studier

Enhetsprofil

Forskning

Avdelningen för musikvetenskap och intermediala studier är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Forskningen som bedrivs inom ämnet musikvetenskap är inriktad på musikens historia, kultur, produktion och estetik under 1900- och 2000-talen. Forskningen inom området intermediala studier är mång- och tvärvetenskaplig till sin karaktär och fokuserar på kulturella fenomen som hur ord, bilder och ljud samverkar inom olika konstarter. Avdelningen har forskarutbildning i musikvetenskap.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren