Avdelningen för arbets- och miljömedicin

 • Telefon+4646173185
 • Besöksadress

  Medicon Village, Byggnad 402 A

  22363 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Scheelevägen 2

  22363 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Kunskapen från vår forskning används för att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön och syftar till att eliminera dessa risker och förebygga ohälsa. Fokus ligger på följande forskningsområden:
 1. Arbetsliv och hälsa
 2. Miljö och mental hälsa
 3. Miljö och hälsoeffekter tidigt i livet
 4. Luft, gröna miljöer, klimat och hälsa
 5. Global miljömedicin
 6. Nya livsstilsfaktorer och hälsorisker
I vår forskning utnyttjas framgångsrikt kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens med såväl fältmässighet som användandet av register och biobanker.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

 • Arbets- & miljömedicin

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren