Avdelningen för arbets- och miljömedicin

 • Telefon+4646173185

Enhetsprofil

Mer om oss

Vår forskning bidrar till att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön, eliminera dessa risker och förebygga ohälsa. Fokus ligger på följande forskningsområden:

 1. Arbetsmiljön
  Vilken betydelse har den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön för hälsan?

 2. Omgivningsmiljön
  Vilken betydelse har exponeringar i omgivningsmiljön såsom kemikalier, luftföroreningar, buller och metaller under olika tidsfönster i livet för hälsan?

 3. Planetär hälsa
  Vilken betydelse har exempelvis klimatförändringar och pandemier för hälsan?

 4. Livsstilsfaktorer
  Finns det samband mellan livsstilsfaktorer (t ex tatueringar, kost, snusning) och hälsa?

I vår forskning kombineras medicinsk, epidemiologisk, teknisk-analytisk och fältmässig kompetens med användandet av register och biobanker.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

 • Arbets- & miljömedicin

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren