Avdelningen för svenska, danska och isländska, tolkning i offentlig sektor och översättning

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren