Avdelningen för translationell cancerforskning

Enhetsprofil

Beskrivning

Translationell cancerforskning bildades 2013 som en del av Lunds universitets cancercenter (LUCC) på Medicon Village. TCR består av nio grupper som arbetar med olika frågeställningar och tumörtyper, men med ett gemensamt mål att utveckla nya behandlingsmetoder. Frågeställningarna bearbetas multidisciplinärt med hjälp av cellbiologi, bioinformatik, musmodeller, humana vävnadsarrayer och avancerade bildsystem för att utveckla nya diagnostiska och terapeutiska metoder som tar hänsyn till samspelet mellan de olika celltyper som en tumör är uppbyggd av, och de skillnader som finns i behandlingssvar mellan olika patienter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren