Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

 • Besöksadress

  John Ericssons Väg 1, V-Hus

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Avrinningsbildning och flodkontroll, urban hydrologi, markvattenprocesser, regnprocesser, snöhydrologi. Hydrodynamik, kustprocesser, fysikalisk limnologi. Samarbetsprojekt med Ryssland, Finland, Litauen, Polen, England, Nederländerna, Tyskland, USA, Japan, Kina, Indien, Malaysia och Tunisien.

Beskrivning

Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära bedriver utbildning och forskning inom Kusthydraulik, Urban Hydrologi, etc.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren