Enhetsprofil

Forskning

The group consists of people doing research in dynamical systems and ergodic theory, both pure and applied. Among the research interests are smooth ergodic theory, complex dynamics, hyperbolic dynamics, dimension theory of dynamical systems, applications to metric number theory, and population dynamics.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren