• Telefon+46462224206
 • BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Ekologisk och evolutionär fysiologi studerar de mekanismer som påverkar avvägningen mellan reproduktion och överlevnad hos olika fåglar. Blåmesen, till exempel, investerar i många ungar och lever därför kortare tid. Havsörnen, däremot, satsar på att leva länge och får då inte så många ungar.

Forskning

Vi undersöker individers strategier och val i livet. Vi studerar hur de skapar strategier för att lyckas överleva och reproducera sig själva genom att investera och satsa både tid och energi. Den som investerar stora delar av sina resurser på att leta efter mat för att själv överleva kan inte satsa lika mycket tid och energi på att reproducera sig. Eller tvärtom. Vi studerar fysiologiska, kroppsliga, anpassningar och begränsningar för att förstå hur evolutionen har skapat sådana strategier. Vår forskning handlar också om hur ekologiska förutsättningar bidrar till att skapa förutsättningar för optimala strategier. Det kan handla om hur mänskliga aktiviteter påverkar andra djur och deras livsval. Ett exempel är att fåglar kan välja att bosätta sig i städer för att tillgången på mat kan vara bättre där än i skogen. Samtidigt kan det finnas andra faktorer i staden som påverkar negativt. Föroreningar och buller är två exempel.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren