Ekonomisk utveckling i det globala Syd

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Att studera den ekonomiska utvecklingen i det globala syd ur ett långsiktigt perspektiv blir allt viktigare i en samtid av globalisering, integration och konvergens. Detta har relevans för både det globala nord och de akademiska organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika som vuxit fram och håller på att utvecklas.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren