Enhetsprofil

Beskrivning

Utbildningsstrategiskt stöd ger sakkunnigt stöd i frågor som rör utbildningars kvalitetsarbete. Avdelningen utvecklar metoder och verktyg inom kvalitetssäkringsområdet, och genomför olika former av universitetsövergripande utvärderingar. Vi erbjuder även fakulteter och institutioner stöd i deras lokala utvärderingsarbete och i samband med nationella kvalitetsutvärderingar. Till uppgifterna hör även att vara administrativt stöd åt universitetets gemensamma utbildningsnämnd.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren