Enhetsprofil

I energihushållning pågår verksamhet inom i huvudsak tre områden; värmedistribution, effekthushållning och gasteknik. Metoder att tekniskt och ekonomiskt effektivisera värmedistributionssystem studeras liksom egenskaper hos nya kulvertsystem och allmänt värmedistributionssystems termohydrauliska funktion. Forskning med inriktning mot effekthushållning inriktas på analys av eleffektanvändningen i bostäder och lokaler. Gasteknikforskningen koncentreras till prestandamodeller för skilda gaspanneapplikationer och till lågemissionsteknik med pulsbrännare baserade på gas eller andra bränslen.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Energy and Buildings (Tidskrift)

  Jurek Pyrko (peer reviewer)

  1992 → …

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 • Energy Policy (Tidskrift)

  Jurek Pyrko (peer reviewer)

  1992 → …

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.