• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskningen inom avdelningen för Elektromagnetism och Nanoelektronik spänner över ett bredd områden från teoretisk elektroteknik och vågutbredning till nanoelektroniska komponenter och system. Tematiskt är forskningsområden indelade i 6 områden: Antenner och vågor, Metamaterial, Nanoelektronik för IoT, neuromorfa elektronik, kvantteknologi, THz och Kraftelektronik. Inom elektromagnetismen läggs stor vikt på teoretiska beräkningar och modellering av elektriska och magnetiska fenomen. Nanoelektronikforskningen har en stark bas i experimentell verksamhet kopplat till utveckling och tillverkning av komponenter i renrum.