ELLIIT: the Linköping-Lund initiative on IT and mobile communication

Enhetsprofil

Beskrivning

ELLIIT – Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology – utgör en plattform för grundläggande och tillämpad forskning inom informationsteknologi sett ur ett brett perspektiv.

Forskning

För mer information om detta strategiska forskningsområde, vänligen besök liu.se/elliit.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren