ELLIIT: the Linköping-Lund initiative on IT and mobile communication

 • Besöksadress

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 117

  22100 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

För mer information om detta strategiska forskningsområde, vänligen besök liu.se/elliit.

Beskrivning

ELLIIT – Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology – utgör en plattform för grundläggande och tillämpad forskning inom informationsteknologi sett ur ett brett perspektiv.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren