• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Akutsjukvårdsgruppen arbetar med flera olika projekt: - Diagnostik av hjärtinfarkt och instabil angina på akutmottagningen - Riskbedömning på akutmottagningen och beslutsstöd baserat på artificiell intelligens - Värdet av medicinska checklistor på akutrummet - Diagnostisk och prognostisk betydelse av EKG på akutmottagningen. - Medicinsk kartläggning av våldsbrott, skadepanorama och dödsorsaker - Ledtider, arbetsbelastning och vårdutfall på akutmottagningen (samarbete med Linköpings universitet) - Förbättrad traumavård i låginkomstland (samarbete med Karolinska Institutet) Akutsjukvårdsgruppen driver också Lund Center of Emergency Medicine, LUCEM (http://lucem.info/)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren