Akutsjukvård

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Akutsjukvårdsgruppen arbetar med flera olika projekt: - Diagnostik av hjärtinfarkt och instabil angina på akutmottagningen - Riskbedömning på akutmottagningen och beslutsstöd baserat på artificiell intelligens - Värdet av medicinska checklistor på akutrummet - Diagnostisk och prognostisk betydelse av EKG på akutmottagningen. - Medicinsk kartläggning av våldsbrott, skadepanorama och dödsorsaker - Ledtider, arbetsbelastning och vårdutfall på akutmottagningen (samarbete med Linköpings universitet) - Förbättrad traumavård i låginkomstland (samarbete med Karolinska Institutet) Akutsjukvårdsgruppen driver också Lund Center of Emergency Medicine, LUCEM (http://lucem.info/)

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren