Endokrin- och sarkomkirurgi

  • Telefon+4646171492

Enhetsprofil

Forskning

Struma klassas som folksjukdom och kan vara mångfacetterad - ämnesomsättningen kan vara normal, förhöjd eller för låg. Kirurgi bjuder på flera kliniska problem: diagnostik och terapi av thyroideacancer, samt hormonbortfall och komplikationer vid ingreppet. I projektet utvecklas och förenklas kirurgi och riskfaktorer analyseras för att identifiera förebyggande åtgärder och behandling. Primär hyperparathyroidism (pHPT) är känd sedan länge men flera frågor är olösta, såsom indikation för kirurgi hos patienter med mild kalciumförhöjning. Projektet avser att klarlägga värdet av kirurgisk behandling av pHPT avseende mortalitet och morbiditet. Binjuretumörer som upptäcks av en ”slump”, s k adrenala incidentalom, förekommer beroende av undersökningstyp hos ca 1-5 % av populationen. Vanligaste funktionell störning är ökad insöndring av kortisol utan kliniska tecken på sjukdom. Projektet avser att analysera indikation för kirurgi, samt risk för morbiditet och mortalitet vid incidentalom.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Endokrinologi och diabetes

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren