• BesöksadressVisa på karta

    CRC, Jan Waldenströms gata 35

    214 28 Malmö

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Transplantation av Langerhanska öar kan idag behandla och i vissa fall bota diabetes. Dock förhindrar den nuvarande bristen på insulin-producerande betaceller samt en dålig överlevnad och funktion av transplanterade öar/betaceller att denna allvarliga sjukdom kan behandlas/botas i någon större skala. Humana embryonala stamceller har en i princip obegränsad förmåga att replikera/föröka sig, en egenskap som tillsammans med förmågan att utmogna till kroppens alla celltyper, inklusive insulin-producerande beta celler, gör att vi idag har en obegränsad resurs till nya beta celler. Utmaningen ligger i att bättre förstå hur de humana embryonala stamcellerna kan styras att utmogna till fungerande transplanterbara betaceller. För att lyckas med detta projekt måste stamcellerna styras enligt samma principer som fungerar under bildning av normala betaceller under fosterutvecklingen. Således är kunskap om hur betaceller bildas under fostrets utveckling av stor betydelse.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren