Enhetsprofil

Forskning

Rumsakustik: Jämförelser mellan deterministiska och statiska modeller. Utveckling av mätmetodik. Strukturakustik: Strukturdynamik vid audiofrekvenser. Utveckling av käll- och transmissionsbeskrivningar för strukturer i byggnader, farkoster och maskiner. Byggnadsakustik: Ljudisolering hos lätta väggar och bjälklag.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Spår av Ljud

  Sanne Krogh Groth (organisatör), Henrik Frisk (organisatör), Emilie Stroh (organisatör), Lund Cajsa S (huvudtalare), Markus Huss (inbjuden talare), Hanna Autio (inbjuden talare), Sandra Pauletto (inbjuden talare), Thomas Lund (inbjuden talare), Leif Lönnblad (inbjuden talare) & Jacob Kirkegaard (inbjuden talare)

  2021 aug. 31

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

 • Sound Studies Lecture Series

  Sanne Krogh Groth (organisatör), Emilie Stroh (organisatör), Sandra Kopljar (inbjuden talare), Nikolaos-Georgios Vardaxis (inbjuden talare), Carla J. Maier (inbjuden talare) & Meri Kytö (inbjuden talare)

  2020 sep. 82020 okt. 20

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs