Enhetsprofil

Avdelningen bedriver forskning inom området ”supply chain management” och behandlar olika aspekter på strategi, utformning, planering och styrning, mätning och utveckling av försörjningskedjor. Aktuell forskning sker inom följande områden: Automation och användning av ny teknologi i lager, blockchain i försörjningskedjor, forskningsmetodik för försörjningskedjor, globala produktionsnätverk, hemtagning av produktion (s.k. reshoring), humanitärlogistik, incitamentsmodeller och mätmetoder för processutveckling, informationsdelning, integration och visibilitet i försörjningskedjor, inköp och leverantörsrelationer, logistik i nya handelskanaler (inkl. omnikanaler) och risk i försörjningskedjor.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren