Enhetsprofil

Forskning

Avdelningen bedriver forskning inom området ”supply chain management” och behandlar olika aspekter på strategi, utformning, planering och styrning, mätning och utveckling av försörjningskedjor. Aktuell forskning sker inom följande områden: Automation och användning av ny teknologi i lager, blockchain i försörjningskedjor, forskningsmetodik för försörjningskedjor, globala produktionsnätverk, hemtagning av produktion (s.k. reshoring), humanitärlogistik, incitamentsmodeller och mätmetoder för processutveckling, informationsdelning, integration och visibilitet i försörjningskedjor, inköp och leverantörsrelationer, logistik i nya handelskanaler (inkl. omnikanaler) och risk i försörjningskedjor.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren