• BesöksadressVisa på karta

    Scheelevägen 15 B (Ideon Science park, Alfa 1)

    22363 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Entreprenörskap har under de senaste decennierna blivit ett av de mest populära forskningsområdena inom management. Nya och små företag ses av politiker och beslutsfattare som de viktigaste bidragsgivarna till den ekonomiska utvecklingen och skapandet av välstånd i samhället. Vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship bedrivs forskning av högsta internationella klass inom entreprenörskap och innovation.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren