• Besöksadress

  Medicon Village , Byggnad 402A

  223 81 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Scheelevägen 3

  223 81 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Fokus för forskargruppen Miljöepidemiologi är på arbets- och omgivningsmiljöns betydelse för hälsan. Forskningen är huvudsakligen baserad på register- och biobanksbaserade studier. Mycket av forskningen kretsar kring reproduktion, såsom orsaker till ofrivillig barnlöshet, graviditetskomplikationer och negativa födelseutfall där bl a EU-projektet ReproUnion spelar en viktig roll (https://reprounion.eu/).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljömedicin och yrkesmedicin
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren