Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Forskargruppen arbetar med aktuella frågor med relevans för samhället, arbetslivet och människors hälsa och välbefinnande. I forskargruppen studeras bio-psyko-sociala frågor bl.a. hållbart arbetsliv, passformen mellan arbetskrav och individens förmåga samt samspelet mellan arbetslivet och vardagslivet. Forskningens mål är att utveckla ny kunskap samt praktiskt användbara metoder och arbetssätt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren