• BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    222 22 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Miljörätt är ett brett område som täcker rättsliga frågor kopplade till olika miljöproblem. Miljörättsvetenskap kan fokusera på specifika miljöfrågor, som t.ex. skydd av vatten, risker från kemikalier eller biologisk mångfald. Forskningsfrågor kan också omfatta miljöperspektiv med bredare sociala och ekonomiska aspekter, såsom klimatjuridik, eller rättsförhållanden mellan miljöskydd och kommersiella intressen. Även teoretiska och etiska aspekter, som exempelvis hållbar utveckling, försiktighetsprincipen och rätten till en god miljö, är av intresse inom detta forskningsområde. Att förstå hur miljölagstiftningen implementeras och verkställs är ytterligare ett viktigt fokusområde, inklusive studier av administrativa och processuella ramverk och olika typer av påföljder.

Fria nyckelord

  • Juridik
  • Miljörätt

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren