• BesöksadressVisa på karta

  Medicon Village 402A, Scheelevägen 2

  223 63 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  MV 402A, Box 117

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Epidemiologi är läran om sjukdomars utbredning och orsaker i befolkningen. I vår forskargrupp studerarar vi hur människors hälsa påverkas av exponering för faktorer i den yttre miljön, av nya livsstilsfaktorer och av långvariga sjukdomstillstånd. Forskningen bygger framför allt på nationella befolkningsregister som kombineras med data från stora enkätstudier, omfattande datainsamling i fält samt biobanker.

Vår forskning har fyra huvudsakliga fokusområden:
 • Hälsoeffekter av exponering för höga nivåer av miljöföroreningen PFAS
 • Hälsoeffekter av tatueringar och andra skönhetsingrepp
 • Orsaker till och konsekvenser av långvarig smärta
 • Pandemihantering - modellering av sjukvårdsbehov och andra samhällseffekter

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

 • PFAS
 • tatuering
 • smärta
 • biobank
 • epidemiologi
 • folkhälsa
 • miljömedicin

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren