• BesöksadressVisa på karta

  Medicon Village 402A, Scheelevägen 2

  223 63 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  MV 402A, Box 117

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Epidemiologi är läran om sjukdomars utbredning och orsaker i befolkningen. I vår forskargrupp studerarar vi hur människors hälsa påverkas av exponering för faktorer i den yttre miljön, av nya livsstilsfaktorer och av långvariga sjukdomstillstånd. Forskningen bygger framför allt på nationella befolkningsregister som kombineras med data från stora enkätstudier, omfattande datainsamling i fält samt biobanker.

Vår forskning har fyra huvudsakliga fokusområden:

 • Hälsoeffekter av exponering för höga nivåer av miljöföroreningen PFAS
 • Hälsoeffekter av tatueringar och andra skönhetsingrepp
 • Orsaker till och konsekvenser av långvarig smärta
 • Pandemihantering - modellering av sjukvårdsbehov och andra samhällseffekter

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

 • PFAS
 • tatuering
 • smärta
 • biobank
 • epidemiologi
 • folkhälsa
 • miljömedicin

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren