Epidemiologi och farmakogenetik

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige, ca 8000 insjuknar och 1400 avlider i sjukdomen varje år. De flesta erhåller tilläggsbehandling efter operation. Men många är redan botade av operation och för 7-40% fungerar inte behandlingen som tänkt. Kroppsform, gener, och livsstil reglerar tillsammans kroppens hormoner, tillväxtfaktorer och inflammation, som i sin tur modulerar bröstcancerrisk och prognos. Normala genvarianter förklarar ca 20% av skillnader i behandlingssvar. Livsstil såsom kaffe och tobak kan interagera med behandling. Det finns flera tumörmarkörer där riktade läkemedel redan finns som ännu inte används kliniskt. Vi använder ett integrerat synsätt som kombinerar information från kvinnan och tumören med registerdata för optimal uppföljning. Vårt mål är att ta fram evidensbaserade livsstilsråd att implementeras i klinisk praxis för bättre primär och sekundär prevention och utveckla prediktiva tester för förbättrad riskstratifiering och behandlingsval.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren