• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

EpIgG är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete med målsättningen att adressera en central fråga inom infektionsmedicinen: Vilka antikroppar skyddar mot infektion och vilka förvärrar tillståndet? I människans infektionsförsvar spelar antikroppar en viktig roll, och bland de olika antikroppstyperna är IgG den dominerande. I dagsläget är det fortfarande oklart vad som kännetecknar en repertoar av antikroppar med skyddande effekt och vad som särskiljer dessa från antikroppar som utlöser en oönskad inflammatorisk reaktion. EpIgG består av fem forskargrupper med kompetens inom flertalet av de senaste forskningsmetoderna. Resultaten från projektet förväntas bidra till utveckling av nya läkemedel och vacciner mot bakteriella infektioner. Detta är en ytterst angelägen forskningsuppgift i en tid när WHO har klassificerat bakteriers ökande resistens mot antibiotika, som det största globala hotet mot människors hälsa.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren