• BesöksadressVisa på karta

  Tornbladinstitutet, Biskopsgatan 9

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Tornbladinstitutet, Biskopsgatan 9

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Anna Rignell-Hydbom är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Jonas Björk är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Forskning

EPI@LUND söker svar på angelägna samhällsfrågor genom att kombinera modern epidemiologisk metodik med detaljerade befolkningsdata på individnivå, eller med genetisk/epigenetisk data i kombination med bioinformatiska analyser. Forskning inom tillämpad kausal inferens, exempelvis kring hur registeruppgifter kan användas för att korrigera för selektionsbias i befolkningsbaserade kohortstudier, är också ett centralt tema för gruppen. EPI@LUND driver och utvecklar forskningsinfrastrukturer för befolkningsforskning, biobanker, bioinformatik och undervisning. Arbetet bedrivs på tvärs över fakulteterna vid Lunds universitet och i nationella och internationella samarbeten. Ett exempel är LUPOP – Lund University Population Research Platform – en öppen, rådgivande, infrastruktur för befolkningsforskning, tillgänglig för alla forskare vid Lunds universitet oavsett fakultet eller forskningsinriktning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

 • Befolkningsstudier
 • infrastrukturer
 • folkhälsa
 • miljömedicin
 • reproduktion
 • registerstudier
 • epidemiologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren