Enhetsprofil

Beskrivning

eSSENCE organiseras av universiteten i Uppsala, Lund och Umeå.

eSSENCE samlar och stödjer forskning inom e-vetenskap. Till skillnad från de flesta andra forskningsområden, tar inte e-vetenskap sin utgångspunkt från discipliner eller den materia som studeras, utan från de verktyg som används, vilka, som namnet antyder, är av ”elektronisk” art. e-Vetenskaper är alla de vetenskaper som utvecklas och besvarar vetenskapliga frågor genom avancerad användning av datorer, lagring och/eller nätverk. Inom dessa etableras verktyg till stöd för forskningen genom metodutveckling i form av, t.ex., modellering och simulering, algoritmer, databaser, datahantering och arbetsflöden.

eSSENCE har som strategi att gynna samarbeten. Genom att samla forskargrupper kring e-vetenskapliga metoder, etableras en plattform för utbyte och kunskapsöverföring, t.ex., genom anpassning av etablerade metoder för tillämpningar inom nya områden eller utveckling av gemensamma lösningar för liknande problem inom olika områden.

Forskning

Forskningen inom eSSENCE i Lund spänner över längdskalor från subnano-området till ljusår. Här finns teoretiska studier av proteiner, t.ex. strukturoptimering och självassociation, och av nanomaterial för omvandling av ljus till elektricitet samt utveckling av tekniker för att analysera experimentaldata från mätningar på den här skalan. Inom medicin undersöks möjligheten att använda maskininlärning för att vaska fram information från publicerade texter, utföra cancerdiagnostik och matcha givare och mottagare vid organtransplantation. Andra forskningsprojekt tar lärdom av djur, såsom studiet av fågelfjädrar för att förbättra vingdesign, behandlingen av synintryck och hjärnaktiviteter som modeller för datorseende respektive autonom händelse-baserad inlärning samt analys av delfiners ekolod. Stora avstånd är inblandade i analysen av koldioxidflöden och förbättrade klimatmodeller, t.ex. med avseende på mark och vegetation. Bortom jordens skala sträcker sig analysen av stjärnspektra från Vintergatan.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren