• BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    222 22 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

EU-rätt är också svensk rätt och utgör en viktig del av vår undervisning och forskning. Vi har en bred kompetens inom detta juridiska område, och täcker ämnen som arbetsrätt, konstitutionell rätt, mänskliga rättigheter, migrationsrätt, konkurrensrätt och miljörätt.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen