Evolution och ekologi av fenotyper i naturen

 • Telefon+46462223702, +46462224206
 • BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Evolution och ekologi av fenotyper i naturen utforskar gränslandet mellan ekologi och evolution med hjälp av metoder från evolutionär ekologi, kvantitativ genetik och jämförande fylogeni. Vi är kvantitativa biologer som arbetar med naturliga populationer och är intresserade av att länka ihop mikro- och makroevolution.

Forskning

Vi fokuserar på olika fenotyper, det vill säga egenskaper och beteenden, i naturliga populationer. Viktigt i vår forskning är att koppla mikroevolutionära processer, som sker under kort tid, med makroevolutionära förändringar under längre tid. Vi utforskar olika centrala teman inom ekologi och evolution. Bland annat naturligt och sexuellt urval i naturen och reproduktiv isolering, det vill säga barriärer av olika slag som hindrar två populationer att få gemensam avkomma. Något vi studerar är vilken betydelse miljön har på organismer och deras beteende och utseende. Evolutionär dynamik är ett annat område vi undersöker. Vi använder olika verktyg i vår forskning, allt från klassisk populationsgenetik till simulering i modeller. Forskargruppen har en stark tradition av fältexperiment i naturliga miljöer eller under kontrollerade former.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren