Enhetsprofil

Beskrivning

EXODIAB is a joint strategic research initiative in the diabetes area at Lund University (LU) and Uppsala University (UU) with the aim to create a national leading resource for diabetes research. EXODIAB is funded by a strategic research grant from the Swedish Research Council (Forskningspropositionen 2009).

Forskning

För mer information om detta gemensamma strategiska forskningsområde, vänligen besök lu.se.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren