Experimentell Epilepsi

 • BesöksadressVisa på karta

  Wallenberg Neuroscience Center, BMC A11, Sölveg 17

  221 84 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Sölvegatan 17, BMC A11

  221 84 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Epilepsi är en av vår tids mest förödande neurologiska sjukdomar. Den försämrar livskvaliteten för mer än 60 miljoner människor världen över och trots vissa framsteg i utvecklingen av nya läkemedel är de behandlingsformer som finns tillgängliga endast symptomatiska. Medicinerna har allvarliga biverkningar och saknar dessutom fullgod effekt hos en tredjedel av patienterna. Nyligen upptäckte man att neuropeptider och neurotrofa proteiner verkar starkt reglerande vid signalöverföringen i hjärnan. Detta gör dem till intressanta kandidater i forskningen kring genterapibaserad behandling av epilepsi. I vår forskargrupp undersöker vi dessa faktorers roll i mekanismen för epileptogenes med målet att utveckla nya behandlingsmetoder baserade på denna kunskap. I våra studier använder vi även avancerad teknik som optogenetik och kemogenetik som potentiella behandlingsstrategier samt för att dissekera de mekanismer som leder till epilepsi och epileptiska anfall.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Neurologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren