Experimental Infection Medicine

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Experimentell Infektionsmedicin innefattar både positiva och negativa aspekter av mikrobiell närvaro: 1. Gynnsamma bakterier Vi är alla koloniserade med en mängd olika bakterier, men är oftast friska. Kan specifika gynnsamma bakterier bidra till detta? Vi undersöker effekten av bakterier (probiotika) samt bakteriella protein i att upprätthålla vår hälsa. 2. Avdödning av bakterier Gruppen undersöker nya experimentella sätt att behandla infektioner, genom predatoriska bakterier, bakteriofager och fagenzym. 3. Antibiotikaresistens Vi undersöker biologin bakom, och nya sätt att motverka, spridning av mobila genetiska element (e.g. fager), som bidrar till antibiotikaresistenta bakteriella infektioner. Gruppen fokuserar på translationell forskning, och samarbetar med läkare, kemister, ingenjörer, matematiker, genetiker, bioteknologer, biomedicinare, evolutionsbiologer, samt har ett brett samarbete med industriella partners; arbetandes både med grundforskning och tillämpad forskning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren