Experimentell infektionsmedicin, Malmö

Enhetsprofil

Beskrivning

Our laboratory is focused on understanding host-pathogen interactions, with emphasis on respiratory pathogens, and to use this knowledge to develop novel preventive and therapeutic strategies to protect against bacterial infection. Our work focuses on both the factors used by bacteria to establish colonization and cause disease and how this is counteracted by host factors in human milk and by the host inflammatory response to colonization and infection. The main research projects in the laboratory are: 1) The study of biofilm formation during bacterial colonization. 2) Applying the information from our pathogenesis studies to develop novel treatment strategies. 3) Studying the direct bactericidal activity and the antibiotic-seistizing activity of a human milk protein-lipid complex (HAMLET, human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells).

Forskning

Anders Håkansson är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

  • Bakterier
  • biofilm
  • HAMLET

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren