Enhetsprofil

Beskrivning

Kristian Pietras är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Studier av tumören som ett kommunicerande organ Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Genom dessa genetiska förändringar kan cancercellerna undvika kroppens strikta kontroll på tillväxt och bilda en tumör. Nya studier betonar dock vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Olika celltyper i tumörens omgivning hjälper cancercellerna genom att tillhandahålla en mängd faktorer som underlättar tumörens initiering, tillväxt och spridning. Vi söker grundläggande kunskap om olika celltyper som tillsammans utgör en tumör, samt hur dessa celltyper kommunicerar med varandra för att forma en aggressiv och behandlingsresistent cancer. Förvissningen är att vi med mer kunskap om tumörens molekylära och cellulära arkitektur kommer att kunna hitta nya vägar att behandla tumörsjukdomar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cell- och molekylärbiologi
 • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

 • Målriktad terapi
 • Tumörens mikromiljö
 • Angiogenes
 • Cancer-associerade fibroblaster
 • Musmodeller av cancer

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • 4th Swedish Tumor Microenvironment retreat

  Jessica Pantaleo (organisatör)

  2022 nov. 282022 nov. 30

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

 • World Cancer Day 2020

  Susanne Dieroff Hay (medlem av programkommitté), Björn Ohlsson (medlem av programkommitté), Lisa Rydén (medlem av programkommitté), Mats Jerkeman (medlem av programkommitté), Karin Leandersson (medlem av programkommitté), Leena Liljedahl (medlem av programkommitté), Pia Berntsson (medlem av programkommitté), Kristian Pietras (talare), Lisa Ryden (talare), Björn ohlsson (talare), Mats Jerkeman (talare), Ulf Malmqvist (talare), Pia Dellson (talare) & Maria Bjerstam (talare)

  2020 feb. 4

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

  Fil
 • 12th International BMP Conference

  Ewa Kurzejamska (Roll ej angiven)

  2018 aug. 242018 aug. 28

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens