• Besöksadress

  Medicon Village , Byggnad 404

  Sverige

 • Postadress

  Scheelevägen 2

  Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Studier av tumören som ett kommunicerande organ Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Genom dessa genetiska förändringar kan cancercellerna undvika kroppens strikta kontroll på tillväxt och bilda en tumör. Nya studier betonar dock vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Olika celltyper i tumörens omgivning hjälper cancercellerna genom att tillhandahålla en mängd faktorer som underlättar tumörens initiering, tillväxt och spridning. Vi söker grundläggande kunskap om olika celltyper som tillsammans utgör en tumör, samt hur dessa celltyper kommunicerar med varandra för att forma en aggressiv och behandlingsresistent cancer. Förvissningen är att vi med mer kunskap om tumörens molekylära och cellulära arkitektur kommer att kunna hitta nya vägar att behandla tumörsjukdomar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cell- och molekylärbiologi
 • Cancer och onkologi

Nyckelord

 • Målriktad terapi
 • Tumörens mikromiljö
 • Angiogenes
 • Cancer-associerade fibroblaster
 • Musmodeller av cancer

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • 12th International BMP Conference

  Ewa Kurzejamska (Roll ej angiven)

  2018 aug 242018 aug 28

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 • International Vascular Biology Meeting

  Ewa Kurzejamska (Roll ej angiven)

  2018 jun 32018 jun 7

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 • TGF-B meeting

  Ewa Kurzejamska (Roll ej angiven)

  2017 aug 312017 sep 2

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens