Konstnärliga fakulteten

Enhetsprofil

Forskning

Konstnärliga fakulteten bedriver forskning vid Inter Arts Center samt de tre institutionerna, med inriktning konst, teater och musik. Här bedrivs forskning inom ämnet fri konst, teater, musik och musikpedagogik. Forskningen kännetecknas av olika former av kunskap och influeras av många olika områden. Fakulteten samarbetar även med andra konstnärliga lärosäten i landet kring forskarutbildning för doktorander. Att kommunicera konstnärlig forskning kräver speciella strategier och metoder, som kan skilja sig mellan olika konstformer. Konstnärlig forskning kan till exempel präglas av kunskap som uppstår och utvecklas i kreativa interaktioner och den reflekterande aspekten av arbetet kan utgöra en integrerad del av den konstnärliga praktiken. Den konstnärliga fakulteten har genom sin konstnärliga bredd etablerat sig som en av de internationellt sett ledande forskningsinstitutionerna inom det konstnärliga och musikpedagogiska området.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren