Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

 • Besöksadress

  Sandgatan 13A

  223 50 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 117

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning är nödvändig för att lösa och hantera många av vår tids stora samhällsutmaningar, på såväl global och regional som lokal nivå. Forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bidrar bland annat till kunskap som generar sociala innovationer och en socialt hållbar utveckling

Beskrivning

Samhällsvetenskapliga fakulteten bedriver forskning, utbildning och samverkan som bidrar till att öka vår kunskap om och förståelse av samhället, sociala processer och människors villkor. Här arbetar över 400 forskare och lärare och drygt 100 doktorander. 5 700 helårsstudenter läser varje år på något av våra 38 utbildningsprogram på grundnivå eller masternivå.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren