Enhetsprofil

Beskrivning

Kansliet ger service till HT-fakulteternas gemensamma ledningsorgan och universitetets centrala ledning. Kansliet ägnar särskild uppmärksamhet åt HT-fakulteternas övergripande frågor, särskilt policy och budgetfrågor, samt åt förverkligandet av de långsiktiga utvecklingsplanerna. Vårt internationella kontor finns i A141-143 , SOL-husen Absalon, Helgonabacken 12, Lund.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren