Enhetsprofil

Beskrivning

Fakultetskansliet har som övergripande uppgift att administrera och bereda ärenden för beslut i fakultetsstyrelsen, i nämnder och kommittéer inom fakul¬teten, eller av enskilda befattningshavare såsom dekanen. Kansliet utför arbetsuppgifter inom en stor bredd av ärendekategorier. Dessa är: ekonomi, HR, kommunikation, utbildning, internationalisering, och forsknings- och ledningsstöd. Kansliet svarar också för rapportering som efterfrågas av universitetets gemensamma förvaltning. En central uppgift för kansliet är att ge service, information och rådgivning till verksamheter inom fakulteten.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren