Enhetsprofil

Beskrivning

LTH:s kansli har som främsta uppgift att ge administrativt stöd till forskningen och utbildningen inom LTH samt att informera om LTH:s verksamhet, såväl internt som externt. Kansliet svarar för beredning och handläggning av frågor som rör resursplanering, personalfrågor, grundutbildningsplanering, studentservice, information och internationella frågor, mm. LTH:s kansli har även som uppgift att ge administrativt stöd till styrelse, rektor, nämnder och beredningar. För mer detaljerad information hänvisas till vår hemsida, http://www.lth.se/omlth/ledning-och-organisation/lths-kansli/, ankn 27200, [email protected]

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren